Privacybeleid

TeksTake Time draagt de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens hoog in vaandel.

In dit Privacybeleid geeft Take Time meer uitleg over het verzamelen, bewaren en beschermen van je gegevens. Take Time waakt over een strikte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR).

Wat?

Take Time verwerkt op de website https://take-time8.webnode.be/ persoonsgegevens die door u zijn verstrekt. Dit om te voldoen aan de Algemene Voorwaarden en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of die een band met u leggen als natuurlijk persoon. Take Time verwerkt uw identificatiegegevens in functie van het verlenen van hun diensten.

Wie is de verantwoordelijke?

De 'verwerkingsverantwoordelijke' voor jouw persoonsgegevens is Take Time, gevestigd te Braakstraat 4, 9220 Moerzeke.

De verwerkingsverantwoordelijke kan gecontacteerd worden op het e-mailadres taketime2020@outlook.com of op het nummer 0495/67.19.68.

Doel?

Wanneer u uw persoonsgegevens aan Take Time meedeelt, zullen deze enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Registratie op de website https://take-time8.webnode.be/ in overeenstemming met hoofdstuk 4, afdeling 2 van de AVG
  • Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door u gemaakt is (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke
  • Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De overeenkomst kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven

Bron?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die verkregen zijn met uw toestemming en die zijn verzameld via de overeenkomst voor aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel Take Time is gemaakt.

Take Time verwerkt enkel uw identificatie- en contactgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Duur?

Take Time verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contracten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Take Time slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en Take Time en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Wanneer deze periode verstreken is, dient Take Time alle persoonsgegevens te verwijderen.

Ontvangers en verwerkers van de persoonsgegevens?

Naast Take Time, verwerken onderaannemers van Take Time eveneens uw persoonsgegevens. De diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor een succesvolle uitvoering van de overeenkomst voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen u en Take Time.

De onderaannemers van Take Time zijn:

  • Webnode AG (online winkel systeem)
  • Google Analytics (website analytics)

Uw rechten?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast bezit u ook het recht op wissing van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op dataportabiliteit, het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via email (taketime2020@outlook.com) en het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de AVG.

Beveiliging?

Take Time heeft alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens.

Take time heeft eveneens technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor de gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Tot slot...

Wanneer u een elektronische bestelling plaatst op de website https://take-time8.webnode.be/, bevestigt u op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van de persoonsgegevens en aanvaardt u deze volledig.

U aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestelling aan te vinken.

Take Time kan deze regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op de website worden gepubliceerd.

Vragen?

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u steeds contact opnemen via het e-mailadres taketime2020@outlook.com.t hier invullen...